درباره‌ی آداب انتشار مطالب در این صفحه

گردآورنده‌ی مطالب این صفحه به هيچ رو ادعا ندارد که تمام مطالب موجود درباره‌ی تغييرات اخير رادیو زمانه را می‌تواند پوشش دهد. یک نفر وبلاگ‌نويس که اساساً مشغله‌های زندگی خودش را دارد، از عهده‌اش ساخته نيست وقت فراوانی برای اين صفحه صرف کند؛ در نتيجه،‌ درنگ و تأخير در انتشار مطالب در این صفحه طبیعی است. این صفحه، به قصد تخريب يا ستايش از فرد يا نهاد خاصی نیست. هدف منعکس کردن واقعيت‌ها تا جای ممکن است. چنان‌که در وبلاگ ملکوت نيز ذکرش رفته است، هدف پوشش دادن واکنش وبلاگستان فارسی نسبت به اين تحولات است. در نتیجه، از انعکاس يا بازنشر مطالب وب‌سايت‌ها از هر نوعی پرهیز می‌شود و شايد تنها به افزودن لينکی از آن‌ها در ستون لينک‌دونی بسنده شود.


گرداننده‌ی این صفحه هيچ الزامی نسبت به نشر يک مطلب خاص ندارد اما همواره تلاش‌ می‌کند تا بازترین پنجره‌ی ممکن را برای همه‌ی عقايد فراهم کند. این التزام به معنای اعطای آزادی مطلق و بی حد و حصر به کسی نيست. در نتیجه، هر مطلبی که از حدود متعارف انتشار مطالب در حلقه‌ی ملکوت خارج شود، در این‌جا باز نشر نخواهد شد هر چند لينک دادن به آن در این صفحه بلامانع است.


دلیل اصلی پديد آمدن این صفحه، باز کردن فضايی برای مواجهه‌ای دموکراتیک و آزاد با تصميم‌گيری هيأت مديره‌ی راديو زمانه بوده است. مسير نوشته‌ها به هر سويی که برود، نهايتاً منعکس‌کننده‌ی نظر اکثريت وبلاگ‌نويسان فارسی خواهد بود. در خاتمه،‌ تأکيد می‌کنم که مطالبی که در اين‌جا منتشر می‌شوند از وبلاگ‌ها بازنشر می‌شوند و معيار مراجعه و انتخاب وبلاگ‌هايی است که به طور فعال نوشته می‌شوند نه وبلاگ‌هايی که يکشبه، يا در راستای حمله به يا دفاع از راديو زمانه پديد می‌آيند.


برای انتشار مطالب مربوط، یا پای يکی از مطالب لينک مطلب مرتبط با موضوع را ارسال کنيد و یا به نشانی zamaneh AT qoqnus DOT org ميل بزنید.


Free counter and web stats