همايون خيری| صفحه‌ی اصلی |ياسر میردامادی

بايگانی مطالب: هادی ناصری

یکشنبه ۱۲ آبان ۸۷::November 2, 2008

هادی ناصری: مشکلات و وقایع غیر منتظره زمانه

آقای جامی برای همه ی ما زحمت بی منت و بی دریغ کشید. بسیاری از تجربیات من در این دوسال مدیون اوست. من چیزی بلد نبودم اما او و سایر همکارانم با صبوری به من آموختند.

حقیقتش الان آنقدر بهت زده ام که چیز زیادی نمی توانم بنویسم اما همین قدر باشد که: تا ابد مدیون او هستم.

از : گاه‌نگاری‌های هادی ناصری

ادامه‌ی «هادی ناصری: مشکلات و وقایع غیر منتظره زمانه»

Powered by
Movable Type 3.34
Free counter and web stats