نگفتنی‌ها| صفحه‌ی اصلی |نسیم فکرت

بايگانی مطالب: نازلی کاموری

یکشنبه ۱۲ آبان ۸۷::November 2, 2008

سیبیل طلا: به خاطر پهلوانی مهدی

مهدی را از زمانه انداخته اند بيرون. من سياست های پشت ماجرا را درست نمی دانم. آنهايی را هم که می دانم نبايد بنويسم. تنها به چند مورد می خواهم اشاره کنم.....

بالا برويد، پايين بياييد من مهدی را خيلی دوست دارم. از زبان من خارج عرف تر، مشکل دار تر، فراهنجار تر، در اين وبلاگستان وجود ندارد. ميان تمام اين کله گنده هايی که من به آنها گير دادم تنها کسی که جوابم را داد، با من دهن به دهن گذاشت، بحث کرد، گفتگو کرد، مهدی بود. نقدش را من قبول نداشتم و دعوامان هم شد، اما تنها کسی بود که آدم حساب کرد من را. همان لحظه که جوابم را داد نفهميدم که چقدر دوستش دارم. بعداً فهميدم.
(نقل از سیبيل طلا)

ادامه‌ی «سیبیل طلا: به خاطر پهلوانی مهدی»

Powered by
Movable Type 3.34
Free counter and web stats