0

مهدی جامی از مدیریت زمانه برکنار شد.

زمانه به مخاطبانش زمانه شده است و رویکرد هوشمندانه مهدی جامی که وبلاگ را به عنوان یک رسانه مؤثر با رادیو تلفیق کرد و این همه استعداد و قلم را از سراسر جهان زیر یک چتر گرد آورد. جامی از هیچ این رادیو را ساخت که حالا به ۴۴۰۰۰۰۰ بازدید کننده وبسایتش افتخار می‌کنید. کدامیک از رسانه‌های مشابه به چنین موفقیتی رسیده است؟ زمانه بنا بود زبان آنهایی باشد که صدایشان هیچ کجا شنیده نمی‌شود- که تا به حال هم چنین بود- حالا به کجا خواهد رفت؟ من خودم را یکی از آن ۴۴۰۰۰۰۰ نفر می‌دانستم اما ظاهراً شما همه این مخاطبان را غیر خودی می‌دانستید که یک باره برای آنها و به جای همه آ نها تصمیم گرفتید. یا جامی را فقط برای این می‌خواستید که این نهال را به ثمر برساند ـ که با چه مهارتی نشاند- و شما از ثمره‌اش بهره ببرید؟ من حق خودم می‌دانم که زمانه دلایل برکناری مدیر توانای زمانه را برای من توضیح دهد. زمانه صدای من است ، همان طور که ادعا می‌کند و اگر ادعای اخلاق حرفه‌ای و دموکراسی و …. دارد و به دلیل ضعف مدیریت مهدی جامی را برکنار کرده است پس باید این دلایل را اعلام کند. یا شاید فکر می‌کنید که «عقل ملت» نمی‌رسد و «شورای مدیریت» باید از شعور آنها «نگهبانی » کند؟

(نقل از غوغای ستارگان)

|