0

هادی ناصری: مشکلات و وقایع غیر منتظره زمانه

آقای جامی برای همه ی ما زحمت بی منت و بی دریغ کشید. بسیاری از تجربیات من در این دوسال مدیون اوست. من چیزی بلد نبودم اما او و سایر همکارانم با صبوری به من آموختند.

حقیقتش الان آنقدر بهت زده ام که چیز زیادی نمی توانم بنویسم اما همین قدر باشد که: تا ابد مدیون او هستم.

از : گاه‌نگاری‌های هادی ناصری

سلام. بنا به دعوت و لطف دوست عزیزم بریر، قرار بود درمسابقه وبلاگی شرکت کنم اما طی یکی دو روز گذشته مشکلات و بحران هایی برای زمانه پیش آمد که مسلماً خوشایند نبود. بنابراین فعلاً به این پست اکتفا میکنم.

خیلی غیر منتظره بود وقتی مهدی جامی دیشب ایمیلی زد که دیگر نمی تواند زمانه را همراهی کند. آنقدر که همه شوکه شدیم.

مهدی جامی

آقای جامی برای همه ی ما زحمت بی منت و بی دریغ کشید. بسیاری از تجربیات من در این دوسال مدیون اوست. من چیزی بلد نبودم اما او و سایر همکارانم با صبوری به من آموختند.

حقیقتش الان آنقدر بهت زده ام که چیز زیادی نمی توانم بنویسم اما همین قدر باشد که: تا ابد مدیون او هستم.

از : گاهنگاری های هادی ناصری

|