1

پرویز جاهد: حلوا برای زنده ها

مهدی جامی.عکس از پرويز جاهد

من نمی دانم اين چه جور مديريتی است که شما بتوانيد در ظرف مدت نزديک به سی ماه رسانه ای بسازی که نه تنها بتواند با قديمی ترين و معتبرترين رسانه فارسی زبان يعنی بی بی سی رقابت کند بلکه در بسياری موارد از آن پيشی بگيرد و توجه بيشتری برانگيزد. حتما بايد چنين مديری را از کار برکنار کرد.
امروز ديگر بی بی سی و راديوفردا و صدای آمريکا تنها رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نيستند که به مدد پشتوانه مالی و نيروی گسترده ای که دارند، می توانند برای داخل ايران برنامه توليد کنند بلکه راديو زمانه ای هم هست که به دست يک ژورناليست حرفه ای و باسابقه که از يک مديای مدرن و حرفه ای مثل بی بی سی بيرون آمده با بودجه ای بسيار بسيار کمتر از بودجه های رسانه های برشمرده در بالا به وجود آمد، رشد کرد و باليد و در مدت کوتاهی به رسانه محبوب بسياری از ايرانيان داخل و خارج، تبديل شد و عليرغم تمام فشارها، محدوديت ها و کارشکنی ها، توانست مستقل بماند و آلت دست اپوزيسيون ورشکسته خارج از کشور نشود.
حالا چطور شد که يک عده به عنوان بورد اين رسانه تشخيص می دهند که چنين فردی لياقت اداره چنين رسانه ای را که از هيچ به وجود آمده ندارد، واقعا مايه شگفتی است.

از وبلاگ خشت و آینه

من مهدی جامی را چند سالی است که می شناسم و با او دوستی دارم. دوستی ما به قبل از تاسيس راديو زمانه برمی گردد و تا امروز هم خوشبختانه ادامه پيدا کرده. بارها هم چوب دوستی با او را خورده ام. چندين بار در امتحان دستگاه عريض و طويلی شرکت کردم و در مرحله آخر که مصاحبه بوده رد شده ام و می دانم که علت اين رد شدن ها اگرچه هرگز به طور مستقيم عنوان نشد، دوستی نزديک با مهدی بوده. حالا هم برايم مهم نيست که آنها که مهدی را از کار برکنار کرده اند و يا زير پايش را خالی کرده اند در اين باره چی فکر می کنند.
آری من دوست مهدی ام و از او علنا حمايت می کنم و از اين بابت شرمنده هم نيستم. به تصميم همه کسانی که او را برکنار کرده اند معترضم و حتی از همه همکارانم در راديو زمانه خواستم که در اعتراض به اين تصميم دست به اعتصاب بزنند و کار را تعطيل کنند. اگرچه کسی به حرف من گوش نداد اما من کسی را سرزنش نمی کنم. دوستان من در زمانه برای حل اين ماجرا به راه های ديگری فکر کرده و می کنند که من هم در جاهايی با آنها همراهم اما قوی ترين و درست ترين حرکت برای تحقق خواست های صنفی را در يک سازمان اداری، اعتصاب می دانم. بايد در مقابل تصميم های مستبدانه و زورگويانه و غيرمسئولانه ايستاد. از سوی هر نهاد و دستگاهی باشد.
بورد زمانه به هيچ يک از کارکنان زمانه توضيح نداد که چرا مهدی جامی را برکنار کرده است. اين توضيح حتی در بيانيه عمومی بورد هم نيامده. اين حق طبيعی من است که بدانم مديريت مهدی جامی چه اشکالی داشته که بورد زمانه به اين نتيجه رسيده که او را برکنار کند. اگر ضعفی در مديريت جامی بوده چرا تا کنون از سوی بورد منعکس نشده است. حالا تعدادی از همکاران برای اينکه جای خود را در چارت سازمانی آينده زمانه تضمين کنند با بورد هم صدا شده و از ضعف مديريتی مهدی جامی می نويسند. من نمی دانم تا ديروز که مهدی جامی در راس زمانه نشسته بود اين افراد کجا بودند و چرا دم نمی زدند اما حالا که طرف از قدرت افتاده، به تکاپو افتاده تا از اين نمد کلاهی برای خود بدوزند.
من آنقدر که از رفتار فرصت طلبانه و مزورانه اين افراد شگفت زده شدم، از عملکرد بورد زمانه نشدم. از اين رفتار کثيف و شرم آور حالم به هم می خورد.
 1. نیم says:

  تصور می کنم حتا منتقد ها نیز ارزش کار جامی را در تغییر فرهنگ مسلط بر رسانه در رادیوهای فارسی زبان بدانند یا با قدری تفکر دریابند. این تغییری بود که دیر یا زود باید در آنها ایجاد می شد و زمانه پیشرو بود. این به باور من چیزی مستقل از سیاست میانه روانه ی رادیو بود که من به شخصه آن را نیز اقدامی مثبت ارزیابی می کردم.
  نقدهایی که امثال من به آقای جامی وارد کردند تنها درخواست سازنده ای بود برای شفافیت بیشتر که آن هم انگار درخواست عجولانه ای قلمداد می شود چون مسایل قدری دیپلماتیک و خصوصی است. اگر این طور باشد سر و صدا کردن اعتراض آمیز به تصمیم بورد بدون تلاش برای قانع ساختن افکار عمومی و بدون پشتوانه ی اطلاعاتی کافی کار سنجیده ای نبوده.
  امیدوارم اگر جامی هم به زمانه باز نگشت رادیو بتواند بدون او به رشدش ادامه دهد. نباید که قائم به فرد بود.
  قدردانی از مهدی جامی و ماندن کار او در یادها مستقل از همه ی اینها است و به جای خود. آبها باید که از آسیاب بیافتد. ما ایرانی ها آن قدر هم نمک نشناس نیستیم.
  ارادتمند

|