0

مهدی جامی به سر کارش برگردد

خدای آقای داریوش میم به ایشان خیر دهد. از صبح می خواستم همین ها که ایشان در این پست خود نوشته است بنویسم ایشان متین تر و مقبول تر و بهتر نوشت. من هم ممکن است به خیلی سیاست ها و گاه بی سیاستی های زمانه ایراد بگیرم از جمله همین اصطلاح رسانه خودمانی و همپوشانی بسیاری از برنامه ها و … اما به یک مدیر باید مجال کار داد. یک دوره دوساله زمان مناسبی برای برآورد و ارزشیابی کار یک مدیر نیست خاصه اگر مدیر یک رسانه ای باشد که پیش از آن شبیه اش هم نبوده است .ما نمی دانیم آن پشت ها چه خبر است . کسانی آن بالاها یا با روش زمانه مخالف اند یا از حجم هزینه های مالی آن هراسیده اند یا هر دو. انتظار می رود این اندازه دور اندیشی را داشته باشند که بدانند بدترین کار ممکن در این وضع جدا کردن مدیر از مجموعه ای است که خود بنیاد نهاده و اکنون پیچ و خم و کم و کاستش را بهتر از تازه واردی می شناسد. زمانه بدون آقای جامی نخواهد مرد اما اگر آنها که جامی را برکنار کرده اند فکر می کنند که با این کار هزینه ها و دردسر های کار را کم کرده اند سخت در اشتباهند. ما به تنوع صداها نیاز داریم. بگذارید جامی به سر کارش برگردد.

از وبلاگ زندگی دوگانه اینانا

|