0

این جا خیلی تاریک است دوستان

خورشید هم از زمانه رفت
و معصومه که پاسبان بی طرفی و معصومیت زمانه بود، رفت
این جا خیلی تاریک است دوستان
بیشتر از این نمی توانم گفت
زور پرزور از کار درام
از سیاست کریموف در ازبکستان نترسیدم اما از زورآوری در زیر ابروی ملکه هلند  می ترسم
می ترسم از این که باورم شود آزادی دیگر آزاد نیست حتا در قلب اوروپا
چند هفته است که روح و روحیه کاریم را در کانال های آمستردام روانه کرده ام
این نامه کوتاه را به شیشه ای  جا می کنم
و به دریا می اندازم
 شاید کسی به داد ما برسد
و صدای ما شنیده شود

از وبلاگ سمرقند

|