0

در حیرت زمانه

صنم را می بینم و نامه ی مدیر موقت زمانه را و بعد توضیح داریوش ملکوت را. لابد نگرانی ِ جدی هست از پاشیدن ِ زمانه که “اولتیماتوم” لازم بوده است،

As the RZ lawyer said, people in Zamaneh who disagree with this decision, or if they feel stronger personal affiliation with Mr. Jami than devotion to Radio Zamaneh continuation and developing further, are free to start a new media outlet for their own.

 از وبلاگ کمانگیر

|