0

وداع ناگهانی مهدی جامی با رادیو زمانه

عکس مهدی جامی برگرفته از وبلاگ رادیو زمانه
نام رادیو زمانه با مهدی جامی گره خورده است و او بود که رادیو زمانه در طی سه سال اینقدر رشد کرد و به یک رسانه واقعا حرفه‌ای تبدیل شود. دانشجویان دانشگاه‌های افغانستان و نویسندگان افغان با رادیو زمانه عادت کرده‌اند. روزی نیست که من شاهد ایمیل به ایمیل لینک مطلبی در رادیو زمانه نباشم. بارها شنیدم که جوانان افغان اظهار کردند که رادیو زمانه نزد آنها مهم شده است و اندک اندک بی‌بی‌سی جایش را برای رادیو زمانه خالی می‌کند.

امروز وقتی ایمیلم را باز کردم، نامه وداعیه مهدی جامی را خواندم. هیچ باورم نمی‌شود. شوکه شدم که چه شد، مهدی از رادیو زمانه جدا شود. رادیو زمانه‌ای که مهدی خالقش بود و برنامه‌های که او برای رادیو زمانه برای سال‌های آینده در سر می‌پروراند. بعد رفتم وبلاگش را خواندم و یادداشت معصومه ناصری را در رادیو زمانه غمگینی بر دلم نشست. من او را درک می‌کنم با آنچه بصورت ضمنی مطرح ساخته است.

ادامه‌ی مطلب…