0

حبيبی از بلاد غريب

رفاقت من با مهدی جامی، ربطی به رادیو زمانه ندارد که این روزها که او را کنار گذاشته‌اند یقه درانی کنم. رادیو زمانه البته شاهکاری ساختارشکن در دنیای رسانه‌های ایرانی بود که قدر و ارزشش به جای خود (در این باره این مقاله بخوانید) ؛ ولی آن چیزی که دوستی ما بر اساس آن شکل گرفت، بسیار بزرگتر از این زمانه است. خدا را شکر که آرشیوها گواهند و آنهایی که می خواهند همه چیز را به لفت و لیس از زمانه  و شهیدسازی از جامی ربط دهند چاره‌ای جز خفه خون گرفتن -در این مورد- نخواهند داشت.این مطلب را که در سال ۸۳ در مورد مهدی جامی نوشته‌ام بخوانید.

(نقل از براده‌ها) – مطلب فوق الذکر را در ادامه بخوانيد (مورخ پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳)

ادامه‌ی مطلب…

0

دبش: بی پدری زمانه در فانوس پندار

وقتی با برادرها و پدرم سوار هواپیما شدیم که برگردیم ایران، آماده شده بودم برای شنیدن خبرهای بد. این آمادگی با چنان تالاپ تالاپی همراه شده بود که گمانم دلیل تاخیر نیم ساعتی ما این بود که ماموران حراست فرودگاه هواپیما را روی باند نگه داشتند تا بفهمند منبع صدا کجاست!

ایران که رسیدیم رفتم سراغ اینترنت که خبرهای بد را زودتر بخوانم و اضطرابم کم شود. آخر آنجا که بودیم اینترنت بسیار گران بود و وقتمان هم گران‌قیمت‌تر از آن بود که صرف وب‌گردی شود. این بود که توفیق نه چندان اجباریِ دوری یک هفته‌ای از مملکت گل و بلبل و احمدی‌نژاد را با پرهیز از اخبار و وقایع اتفاقیه مخلوط کرده‌بودیم و جایتان خالی، هفته‌ای خوش گذراندیم (نایب الزیاره‌ی شما هم البته بودیم!)

خبرهای ناراحت‌کننده و مضحک سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در حد معمول بودند و این نشان می‌داد که خوش‌بختانه در مملکت اعقابِ شاه شهید، ناصر الدین شاه مغفور، همچنان همه‌چیزمان به همه‌چیزمان می‌آید. اما در این میان یک خبر بود که با دیگران نمی‌خواند: عزل مهدی جامی از مدیریت رادیو زمانه.

البته عزلِ بدون توضیح یک مدیر، بلکه صدها مدیر در یک شب برای ما چیز عجیبی نیست چون همانطور که گفتم، ما همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید؛ اما قرار نبود همه چیز هلندی‌ها هم به همه چیز ما بیاید!

از: باران در دهان نیمه باز

ادامه‌ی مطلب…